بایگانی برچسب ها: استدام حسابدار در تهران

دعوت به همکاری لابراتوارهای داروسازی ارس بازار-مهلت:۲۶ اسفند۹۲

دعوت به همکاری لابراتوارهای داروسازی ارس بازار-مهلت:۲۶ اسفند۹۲

لابراتوارهای داروسازی ارس بازار جهت تکمیل  نیرو انسانی دردفتر تهران بخش های ذیل اقدام به جذب نیرو می نمایید. الف: بخش حسابداری ۱- مرد ۲- دارای مدرک تحصیلی ترجیحا لیسانس در یکی از رشته های  مرتبط با مدیریت مالی، حسابداری. ۳- دارای حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط. ۴- آشنا به کاربری رایانه. ۵- دارای روابط عمومی مناسب و روحیه مشتری مداری. ۶- حسن شهرت در طول دوران خدمت و عدم سوء پیشینه کیفری. یادآوری: ۱- شرکت در قبول یا رد درخواست متقاضی مختار است....

ادامه مطلب