بایگانی برچسب ها: استخدام پزشک در عسلویه

استخدام بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه -مهلت:۲۵ فروردین۹۳

استخدام بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه -مهلت:۲۵ فروردین۹۳

بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه استان شهرستان مرکز رشته مدرک تعداد نیروی مورد نیاز میزان حقوق و مزایای پرداختی توضیحات تلفن بوشهر بوشهر مدیریت درمان تامین اجتماعی داخلی متخصص ۴ بصورت پرکیس با ضریب k3 ۱۷۵ ساعت در ماه- متقاضیان درخواست مکتوب خود را با درج شماره ۰۷۷۱۲۵۴۱۷۴۹ فاکس نمایند. ۰۷۷۱۲۵۴۱۷۴۶ ۰۹۱۷۳۱۲۱۵۵۹ جراحی عمومی متخصص ۴ زنان و زایمان متخصص ۴ اطفال متخصص ۴ بیهوشی متخص...

ادامه مطلب