بایگانی برچسب ها: استخدام لیسانس شیمی،فنی کار ماهر،تراشکار ماهر،اپراتور،،مدیر شیفت و کارمند اداری/تبریز