بایگانی برچسب ها: استخدام شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران در 10 ردیف شغلی-مهلت:25 اسفند92

استخدام شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران در ۱۰ ردیف شغلی-مهلت:۲۵ اسفند۹۲

استخدام شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران در ۱۰ ردیف شغلی-مهلت:۲۵ اسفند۹۲

شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران جهت تکمیل کادر پرسنل خود نیاز به تخصص های ذیل دارد: متقاضیان می توانند مشخصات و سوابق کاری خود را با ذکر شماره ردیف پست سازمانی به پست الکترونیک NEICO.PANASONIC@GMAIL.COM و یا به شماره فکس ۲۲۰۳۷۸۰۴ ارسال نمایند. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب