بایگانی برچسب ها: استخدامهای جدید نیازمندی خراسان جنوبی

استخدام بهیار و پرستار در شرکت معدنی در محدوده طبس-مهلت:۱۴فروردین۹۳

استخدام بهیار و پرستار در شرکت معدنی در محدوده طبس-مهلت:۱۴فروردین۹۳

 یک شرکت معدنی در محدوده طبس استان خراسان جنوبی نیازمند یک نفرمرد بهیار یا پرستار آشنا به کمک های اولیه و پانسمان جهت انجام پانسمان در مرکز بهداشت کارگری معدن میباشد ادامه مطلب

ادامه مطلب