بایگانی برچسب ها: از آزمون استخدامی نهاد کتابخانه ها چه خبر؟

۱۲۰۸ شکایت از آزمون استخدامی نهاد کتابخانه ها!

۱۲۰۸ شکایت از آزمون استخدامی نهاد کتابخانه ها!

۱۲۰۸ نفر از آزمون استخدامی نهاد کتابخانه عمومی شکایت کردند!!! به گزارش کاریاب آنلاین به نقل از دبیر کمیته بررسی شکایات آزمون سال ۹۱ نهاد کتابخانه های عمومی کشور،مهلت ثبت‏ شکایت از آزمون استخدامی سال۱۳۹۱ این نهاد روز دوشنبه بیست و دوم دی ماه پایان رسید و ۱۲۰۸ نفر شکایت خود را در سامانه ویژه این موضوع ثبت کردند. قابل ذکر است نخستین جلسه بررسی شکایات با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور برگزار می شود. دبیرکمیته بررسی شکایات آزمون سا...

ادامه مطلب