بایگانی برچسب ها: آگهی استخدام پزشک در تبریز

آگهی استخدام مرکز تصویر برداری آذر آبادگان در تبریز-مهلت:۲۵فروردین۹۳

آگهی استخدام مرکز تصویر برداری آذر آبادگان در تبریز-مهلت:۲۵فروردین۹۳

مرکز تصویر برداری آذر آبادگان استان شهرستان مرکز رشته مدرک تعداد نیروی مورد نیاز میزان حقوق و مزایای پرداختی توضیحات تلفن آذربایجان شرقی تبریز آذر آبادگان رادیولوژی متخصص ۴ توافقی تماس از طریق وب سایت www.azarmed.org ۵۵۳۹۴۶۱-۰۴۱۱۵۵۶۶۴۷۲ رادیولوژی کارشناس ۵ تغذیه کارشناس ۲ ماما کارشناس ارشد ۵ پزشک عمومی دکترا ۳ ...

ادامه مطلب