بایگانی برچسب ها: آگهی استخدام قزوین 22 اسفند 92

استخدام شرکت خدمات پزشکی ساسان سورنا-مهلت:۲۵ فروردین۹۳

استخدام شرکت خدمات پزشکی ساسان سورنا-مهلت:۲۵ فروردین۹۳

شرکت خدمات پزشکی ساسان سورنا در قزوین استان شهرستان مرکز رشته مدرک تعداد نیروی مورد نیاز میزان حقوق و مزایای پرداختی توضیحات تلفن قزوین تاکستان خدمات پزشکی سورنا پزشک عمومی – مرد دکترا ۵ ۲۶۰۰۰۰۰۰ریال ثابت+کارانه+بیمه تامین اجتماعی ۱۹۰ ساعت در ماه (۸ سبفت ۲۴ ساعته) ۰۲۸۲۵۲۲۲۷۵۱ ۰۹۱۲۲۸۱۷۵۶۷ ...

ادامه مطلب