بایگانی برچسب ها: آگهی استخدام شیراز 1393

آگهی استخدام شرکت سهامی پتروشیمی شیراز -مهلت:۲۰فروردین۹۳

آگهی استخدام شرکت سهامی پتروشیمی شیراز -مهلت:۲۰فروردین۹۳

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در جدول ذیل و بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی از بین  داوطلبان مرد بومی استان فارس (متولدین و یا دریافت کنندگان مدرک تحصیلی دیپلم از استان فارس) ادامه مطلب ...

ادامه مطلب