بایگانی برچسب ها: آگهی استخدام شرکت بزرگمهر پارسیان – مهلت:25 اسفند92

آگهی استخدام شرکت بزرگمهر پارسیان – مهلت:۲۵ اسفند۹۲

آگهی استخدام شرکت بزرگمهر پارسیان – مهلت:۲۵ اسفند۹۲

شرکت بزرگمهر پارسیان – پزشک قطار استان شهرستان مرکز رشته مدرک تعداد نیروی مورد نیاز میزان حقوق و مزایای پرداختی توضیحات تلفن تهران تهران بزرگمهر پارسیان پزشک عمومی دکترا ۲۰ توافقی پزشک قطار آقا و خانم ۵۵۱۲۵۷۸۵ ۰۹۱۲۶۷۰۹۴۹۶

ادامه مطلب