بایگانی برچسب ها: آگهی استخدامی همدان اسفند ماه 92

استخدام در شرکت صنایع غذایی سحر در همدان-مهلت:۲۷ فروردین۹۳

استخدام در شرکت صنایع غذایی سحر در همدان-مهلت:۲۷ فروردین۹۳

 شرکت صنایع غذایی سحر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به افراد ذیل با تخصصهای مربوطه دارد لذا واجدین شرایط می‌توانند رزومه و سوابق کاری خود را حداکثر به مدت یک ماه بعد از انتشار آگهی مذکور به یکی از روشهای ذیل به دفتر مدیریت ارسال نمایند. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب