اخبار اشتغال

استخدام بانک پاسارگاد در سال۹۵

استخدام بانک پاسارگاد در سال۹۵

آگهی استخدام بانک پاسارگاد در سال۹۵ بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید. شرایط ثبت نام سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک. نداشتن سوء پیشینه کیفری. بومی و ساکن شهر مورد تقاضا. کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی (برای متقاضیان مرد). تسلط کامل به زبان عربی (فقط برای متقاضیان ش...

ادامه مطلب